Susanne Philipson om udsatte kvinder

susanneSusanne Philipson
Direktør for Danner

”I dag bliver næsten 100 kvinder i Danmark udsat for fysisk vold af deres partner. Tager vi resten af verden med, viser de skræmmende tal, at hver tredje kvinde i løbet af sit liv bliver udsat for fysisk eller seksuel vold af sin partner. Den største sundhedsrisiko for en kvinde er at blive slået ihjel i eget hjem! Det må vi aldrig glemme eller stiltiende acceptere! Vi skal tage tallene og kvinderne alvorligt og give sagen al den opmærksomhed, som er nødvendig for at eliminere volden.”

Susanne Philipson har været direktør for Danner siden april 2012. Før det har hun arbejdet ved politiet i over 16 år.

Danner er en privat  organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Organisationen har i snart 35 år hjulpet 15.000-20.000 voldsudsatte kvinder og deres børn. I samme tidsrum har cirka 3.000 kvinder og 3.000 børn boet i Danners Krisecenter.

Del
facebooktwittergoogle_plusmail
Følg
facebookgoogle_plusyoutube